Loading...
Практика 2020-05-20T23:06:57+00:00

ПОДАТКОВИЙ АДВОКАТ

Зазвичай будь-яка податкова перевірка має наслідком донарахування податкових зобов’язань, застосування штрафних санкцій. При цьому, не у всіх платників податків є у штаті власний податковий юрист, який досконало знає порядок оскарження податкових донарахувань, застосованих штрафних санкцій та може ефективно вирішувати податкові спори.

Будь-який податковий консультант Консалтингової компанії розуміє наскільки важлива своєчасна та професійна правова допомога у спорах щодо скасування податкових донарахувань, застосованих штрафних санкціях в апеляційному та судовому порядку, визнання незаконними дій податкової, доведення реальності господарських операцій.

Завдяки багаторічному досвіду роботи фахівців Консалтингової компанії в органах державної фіскальної служби серед досягнень компанії є вже чимало задоволених скарг на рішення контролюючих органів та позовів про скасування ППР.

Кожного разу, приступаючи до вирішення поставленого Клієнтом завдання, ми перш за все:

 1. встановлюємо джерела та причини проблеми;
 2. оцінюємо їх складність та обґрунтованість;
 3. визначаємо правильне нормативне регулювання та всі його аспекти;
 4. порівнюємо «де-юре» с «де-факто»;
 5. аналізуємо яка є доказова база та схожа правозастосовна практика, в тому числі судова;
 6. розробляємо варіанти вирішення проблеми;
 7. розраховуємо можливі податкові ризики та наслідки для кожного із запропонованих варіантів;
 8. здійснюємо дії, спрямовані на вирішення проблеми, згідно обраного Клієнтом варіанту.

Звертайтеся і Ви! Ми допоможемо вирішити Ваші проблеми з фіскалами!

Як свідчить практика, не всі платники податків знають, що наказ про проведення перевірки можна оскаржити як і будь-яке інше податкове повідомлення-рішення, оскільки він також є рішенням контролюючого органу. В даному випадку бездіяльність платника податків призводить до проведення незаконної перевірки податковою та прийняття неправомірних ППР.

Всім відомо, що контролюючі органи дуже часто грубо порушують права та інтереси платників податків.

В першу чергу це відбувається саме на етапі організації та призначення планової перевірки чи позапланової перевірки платника податків, внаслідок недотримання встановлених умов та порядку прийняття контролюючими органами рішень про їх проведення.

Результатом таких дій є прийняття ДПІ незаконних, необґрунтованих та безпідставних наказів про проведення перевірок платників податків та вихід ревізорів-інспекторів ДПІ на перевірки.

При цьому, лише незначна кількість платників достовірно знають яким чином можна зупинити протиправні по відношенню до них дії контролюючих органів, відтермінувати проведення вже призначеної перевірки та оскаржити наказ на її проведення. Більшість платників податків в таких випадках допускають чимало процедурних помилок, що призводить до проведення апріорі незаконної перевірки їх фінансово-господарської діяльності та, звичайно ж, прийняття неправомірних податкових повідомлень-рішень за її наслідками.

Крім цього, майже всі платники податків не знають що має передувати та які дії повинні здійснюватися посадовими особами контролюючих органів до прийняття наказу про проведення перевірки, у зв’язку з чим затягування або несвоєчасне звернення до відповідних фахівців з цих питань надалі унеможливлює успішність заходів з недопущення порушення законних прав та інтересів платника податків.

Таким чином, очевидним є той факт, що запорукою «податкового спокою» будь-якого платника податків є обізнаність з усіма його правами та обов’язками посадових осіб контролюючих органів, а також наявність у мобільному телефоні контакту надійного помічника – податкового консультанта, який детально проінструктує про першочергові дії та заходи, що необхідно вжити до його приїзду на місце проведення перевірки.

Своєчасне звернення до юриста з податкового права Консалтингової компанії допоможе Вам зупинити перевірку та оскаржити наказ про її призначення.

Введення в експлуатацію дає можливість оформити право власності на такий об’єкт нерухомості, вільно розпоряджатись ним, продати, подарувати та укладати інші цивільно – правові договори стосовно нього.

Якщо Ви побудували будинок або нежитлове приміщення та не отримали дозвіл на будівництво, Вам краще якомога швидше оформити даний об’єкт та ввести його в експлуатацію, до поки Вам не виписали штраф та не змусили знести даний об’єкт.

Спеціалісти Консалтингової компанії візьмуть на себе самостійне оформлення будівельних об’єктів і підготовку відповідної документації, що дозволить узаконити самочинне будівництво відповідно до закону і ввести його в експлуатацію.

Які права податкового інспектора при проведенні перевірки, які обов’язки податкової міліції під час обшуку – це те, що має знати кожен платник податків для того, щоб не допустити порушення прав та інтересів і мати можливість в подальшому подати скаргу на дії податкового інспектора або оскаржити бездіяльність слідчого.

Контролюючі органи та їх посадові особи, як і будь-які інші органи державної влади, зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Проте на практиці, на жаль, податкові інспектори та працівники податкової міліції, не завжди дотримуються зазначеного вище правила, втім як і багато інших посадовців.

Непоодинокими є випадки, коли ненадання відповіді на запит, безпідставне неприйняття податкової звітності, необґрунтований опис майна платника податків в податкову заставу, бездіяльність слідчого та/або прокурора призводить до затягування справ, пропуску строків, встановлених законодавством для вчинення певних дій платником податків, відсутності у останнього необхідних доказів, що в свою чергу створює перешкоди для подальшого ефективного захисту ним власних прав та інтересів.

В таких випадках подання скарги на незаконні дії та/або бездіяльність посадових осіб контролюючих органів є способом фіксації фактів порушення прав платника податків та додатковим доказом свавілля посадовців у разі подальшого судового спору з податковою.

Не баріться та звертайтеся до нас за допомогою сервісу «Безкоштовна консультація» і податковий юрист Консалтингової компанії одноразово надасть Вам юридичну консультацію он-лайн безкоштовно.

Багато платників податків впевнені, що можна оскаржити акт перевірки, проте – це не правильно, оскільки акт про результати перевірки лише фіксує виявлені податковими інспекторами порушення податкового законодавства та не є рішенням контролюючого органу, яке може бути оскаржене або скасоване.
В даному випадку оскаржити можна виключно висновки, викладені в акті перевірки, шляхом подання заперечень на акт перевірки. Пам’ятайте, що строки подання заперечень на акт перевірки є обмеженими!

Будь-який юрист з податкового права знає, що згідно Податкового кодексу України у разі виявлення за результатами перевірки порушень податкового законодавства складається акт перевірки, а у разі їх відсутності – довідка. Висновки акта перевірки, в яких зафіксовані порушення податкового законодавства є підставою для прийняття контролюючим органом податкових повідомлень-рішень.

Разом з тим, не завжди такі висновки є об’єктивними та достовірно відображають фактичні обставини справи. Дуже часто обґрунтування порушень податкового законодавства платником податків контролюючим органом не підтверджуються належними доказами. В зв’язку з цим, Податковим кодексом України передбачено право платник податків подати додаткові первинні документи та свої заперечення на акт перевірки протягом п’яти робочих днів з дня його отримання.

При цьому, слід пам’ятати, що від того наскільки якісно вони будуть викладені напряму залежить можливість зміни висновків акту перевірки та успішність оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих на їх підставі.

Податкові консультанти та юристи з податкового права Консалтингової компанії можуть оперативно проаналізувати порушення, встановлені контролюючим органам за результатами перевірки, підготувати обґрунтовані заперечення на акт перевірки та забезпечити захист інтересів Клієнта під час їх розгляду.

Оскаржити рішення податкової можна в адміністративному та судовому порядку. Скарга на податкове повідомлення-рішення до контролюючого органу вищого рівня має бути подана протягом 10 календарних днів, наступних після його офіційного отримання платником податків. Оскарження податкової вимоги здійснюється в аналогічному порядку, як і будь-яке інше рішення контролюючого органу, крім податкової консультації, яку можна лише оскаржити до суду.

Податкові спори на сьогоднішній день є дуже актуальними. Зміни до Податкового кодексу України вносяться так часто, що платники податків не встигають пристосовуватися до них. У зв’язку з цим, майже кожна перевірка податкової закінчується складанням акту перевірки та прийняттям податкових повідомлень-рішень про збільшення сум грошових зобов’язань.

Безперечно, посадові особи контролюючого органу не завжди самі правильно розуміють та застосовують норми Податкового кодексу, що в результаті призводить до їх трактування на власний розсуд податкової, виникнення спірних ситуацій та подання великої кількості скарг та позовів про скасування податкових повідомлень-рішень, а потім оскарження податкових вимог.

Крім того, оскільки податкове право само по собі є заплутаним та складним для розуміння, то пересічним платникам податків важко самостійно захистити свою позицію, навіть якщо вона і є дійсно правильною. Зазвичай вони звертаються за юридичною допомогою до штатних або знайомих юристів, не всі з яких є фахівцями в галузі податкового права, що не призводить до отримання бажаних результатів та уникнення подальших спорів з податковою.

В таких випадках діє загальновідома істина – скупий платить двічі. І платник податків все більше втягується у виснажливий, витратний та довготривалий спір з податковою щодо оскарження податкових повідомлень-рішень.

Очевидним є факт, що своєчасне звернення саме до юриста з податкового права, який знає «підводні камені» та нюанси оскарження рішень податкової, має позитивну практику вирішення податкових спорів, економить час та гроші платника податків, забезпечує його спокій та можливість подальшого нормального здійснення фінансово-господарської діяльності.

В команді Консалтингової компанії є досвідчені юристи з податкового права та податкові консультанти, які в результаті представництва інтересів отримали вже не одне рішення про задоволення скарги Клієнта до ДФС України та рішення суду про скасування податкових повідомлень-рішень.

ЗЕМЛЯ І НЕРУХОМІСТЬ

Фахівці Консалтингової компанії надають юридичні консультації стосовно будь – яких операцій з землею та нерухомістю в Україні, включаючи приватизацію земельних ділянок, процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки,отримання дозволу на будівництво, оформлення самочинного будівництва та введення об’єкта в експлуатацію, а також врегулювання будь-яких спорів, пов’язаних з будівництвом.

 • Оформлення самочинно збудованих об’єктів та введення об’єкта в експлуатацію

 • Отримання дозволу на будівництво

 • Зміна цільового призначення земельної ділянки

 • Приватизація землі

Будівництво житлового будинку та інших споруд, їх реконструкція, реставрація без необхідних документів, є самочинним будівництвом. Такі об’єкти є нічим іншим, як матеріалами, що належать власнику, за експлуатацію яких передбачено адміністративну, та в окремому випадку навіть кримінальну відповідальність.

Введення в експлуатацію дає можливість оформити право власності на такий об’єкт нерухомості, вільно розпоряджатись ним, продати, подарувати та укладати інші цивільно – правові договори стосовно нього.

Якщо Ви побудували будинок або нежитлове приміщення та не отримали дозвіл на будівництво, Вам краще якомога швидше оформити даний об’єкт та ввести його в експлуатацію, до поки Вам не виписали штраф та не змусили знести даний об’єкт.

Спеціалісти Консалтингової компанії візьмуть на себе самостійне оформлення будівельних об’єктів і підготовку відповідної документації, що дозволить узаконити самочинне будівництво відповідно до закону і ввести його в експлуатацію.

Маючи намір побудувати будинок або інший об’єкт нерухомості, необхідно оформити дозвіл на будівництво.

Дозвіл на будівництвоце офіційний документ, який надає право вести забудову нової споруди, проводити її реставрацію, капітальний ремонт та реконструкцію, а також здійснювати підключення даної споруди або сукупності споруд до мережевої інфраструктури.

Досить часто, забудовник отримує відмову у отримані дозволу на будівництво і на це впливає багато факторів.

Нерідко буває так, що документи, які подаються до Державної архітектурно – будівельної інспекції України, формують та заповнюють особи без належної обізнаності у особливостях даної процедури, їм не відомо яким саме пунктам відомостей приділяти більше уваги.

Відомості не мають встановленого законодавством змісту. Тобто, їх можна складати у довільній формі. Працівники ДАБІ обов’язково знайдуть «невідповідності» умовам і повернуть Вам документи. І після виправлення недоліків Ви знову отримаєте відмову.

Без отримання дозволу на будівництво приступати до виконання робіт забороняється!

Наші фахівці допоможуть Вам уникнути низки проблем, які виникають при отриманні дозволу на будівництво. Звертайтесь, будемо раді проконсультувати.

Кожна земельна ділянка в Україні має своє законодавчо встановлене цільове призначення. При бажанні змінити цілі її використання, наприклад, замість ведення селянського господарства на будівництво житла, у власника виникає необхідність змінити цільове призначення земельної ділянки.

Використання земельної ділянки не за цільовим призначення загрожує землекористувачам та землевласникам позбавленням права користування такою ділянкою та притягнення до цивільної, адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності.

З 2013 р. істотно змінився порядок зміни цільового призначення земельної ділянки. Даний порядок схожий на процедуру відведення земельної ділянки у власність із земель державної або комунальної власності, проте має певні свої особливості.

Необхідно точно додержуватися процедури зміни земельної ділянки задля того, щоб запобігти порушень даного порядку, адже це тягне за собою виникнення певних наслідків.

Спеціалісти Консалтингової компанії самостійно і без проблем виконають всю роботу, починаючи з кадастрової зйомки земельної ділянки, розробки безпосередньо проекту та закінчуючи отриманням витягу з державного земельного кадастру, а також реєстрацією речового права на земельну ділянку, отриманням відповідного свідоцтва та витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та їх обтяжень, а також у разі необхідності оскаржать рішення уповноваженого органу про відмову у зміні цільового призначення земельної ділянки.

Приватизація землі в Україні – складний та неоднозначний процес, який пройти від початку до кінця самостійно – практично неможливо. Порядок приватизації землі складається з декількох етапів, які є витратними як у фінансовому, так і у часовому аспекті.

Нефахівець може зіткнутись з багатьма складнощами і перешкодами, коли без юридичного супроводу почне оформлення документів на земельну ділянку або переоформлення земельної ділянки у власність.

Юристи Консалтингової компанії візьмуть на себе вирішення усіх Ваших турбот щодо приватизації земельної ділянки, самостійно оформлять всі необхідні документи, щоб приватизувати земельну ділянку, починаючи з отримання дозволу на розробку технічної документації до її повного затвердження і винесення рішення про приватизацію, включаючи оформлення свідоцтва на право власності та реєстрацію права власності на земельну ділянку.

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА

Юристи Консалтингової компанії здійснюють захист інтересів Клієнтів у судах.

На стадії ознайомлення зі справою наші фахівці зможуть запропонувати Вам альтернативні методи вирішення спору: досудове врегулювання спору шляхом надіслання вимог, претензій, участі у переговорах тощо. Крім цього, спеціалісти компанії можуть представляти Ваші права та інтереси на стадії виконання рішення суду.

Клієнти Консалтингової компанії завжди отримують професійну допомогу у судах усіх інстанцій на високому рівні та зі збереженням фінансових та часових ресурсів.

 • Сімейні справи і спори

 • Спадкові справи і спори

 • Захист у адміністративному та кримінальному процесі

Сім’я – це основа нашого суспільства. До юридичних питань у галузі сімейних правовідносин належать: розлучення у судовому порядку, стягнення аліментів на дітей, визначення місця проживання неповнолітніх дітей, поділ майна подружжя, яке було набуте ними під час шлюбу або спільного сумісного проживання, питання щодо встановлення опіки та піклування та ін.

Ці правовідносини мають дуже приватний характер, а тому потребують делікатного підходу.

Наші фахівці, розуміючи всю особливість таких відносин, завжди шукають індивідуальний підхід до кожної конкретної ситуації, для того, щоб уникнути затяжних конфліктів, негативних емоцій, стресів та вирішити дане питання якомога найшвидше.

Оформлення спадщини часто провокує спадкові спори між спадкоємцями, з якими складно розібратися без спеціальних знань та навичок.

Доведення факту реалізації права на спадщину, визнання заповіту недійсним, зміна черговості спадкування, спори про розподіл часток у спадковому майні – це досить складні юридичні процеси, тому що більшість спорів відбуваються між близькими родичами.

Вирішення спадкових спорів одноосібно може призвести до того, що Ви можете не реалізувати своє право на спадщину. Адже, спадкове законодавство у нас складне і потребує чіткого розуміння усіх деталей.

Юристи-консультанти Консалтингової компанії допоможуть вирішити будь-який спадковий спір, отримати спадщину та захистити Ваші права.

ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Експертиза за своїм змістом є експертним дослідженням, яке базується на підставі фахових знань про матеріальні об’єкти, явища і процеси, що мають інформацію щодо матеріалів справи, яка знаходиться в провадженні.

 1. Почеркознавча експертиза
 2. Технічна експертиза документів
 3. Експертиза реквізитів документів
 4. Ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відбитками
 5. Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності (бухгалтерська)
 6. Експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій
 7. Експертиза документів фінансово-кредитних операцій
 8. Товарознавча експертиза (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання)
 9. Будівельно-технічна експертиза
 10. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
 11. Дактилоскопічна експертиза
 12. Трасологічна експертиза
 13. Експертиза холодної зброї
 14. Балістична експертиза
 15. Експертиза вогнепальної зброї та слідів її складових деталей
 16. Експертиза обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод (ДТП)
 17. Транспортно-трасологічна експертиза
 18. Експертиза технічного стану транспортних засобів
 19. Автотоварознавча експертиза
 20. Експертиза харчових продуктів