Особливості використання електронних грошей в Україні

Відповідно до пункту 15.1. статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк.

Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов’язання з їх погашення.

Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

Банк, що здійснює випуск електронних грошей, зобов’язаний погашати випущені ним електронні гроші на вимогу користувача.

Користувачем електронних грошей може бути суб’єкт господарювання або фізична особа. Користувач – суб’єкт господарювання має право використовувати електронні  гроші для здійснення  оплати  товарів, робіт та послуг. Користувач – фізична особа має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт та послуг і переказувати електронні гроші іншим користувачам – фізичним особам.

Користувач – суб’єкт господарювання має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення лише в обмін на безготівкові кошти.

Користувач – фізична особа має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

Суб’єкт господарювання, який приймає електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, має право використовувати отримані  електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати їх користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» товарів, придбаних за електронні гроші.

Згідно пункту 15.2. статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов’язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку України.

Порядок здійснення операцій з електронними грошима та максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

Пунктом 15.3. статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» передбачено, що банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише в гривні, для використання на території України.

Банк має право випускати електронні гроші на суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошових коштів.

У свою чергу відповідно до пункту 15.4. статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» комерційні агенти мають право здійснювати:

  • надання електронних грошей користувачам без зобов’язання щодо їх погашення (розповсюдження електронних грошей) (комерційний агент з розповсюдження);
  • надання користувачам засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв (комерційний агент з поповнення);
  • обмін електронних грошей, випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмін електронних грошей) (агент з обмінних операцій);
  • приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків).

Комерційним агентом з розрахунків може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України.

Комерційний агент з розрахунків не має права передавати свої повноваження за агентським договором іншим суб’єктам господарювання.

Приймання електронних грошей для оплати товарів, робіт та послуг здійснюється іншими особами ніж особа, що здійснює випуск електронних грошей, на підставі укладених договорів з особою, що здійснює випуск електронних грошей та/або його комерційними агентами з розрахунків.

Для виконання операційних та інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей, особа, що здійснює випуск електронних грошей, має право залучати інших юридичних осіб-резидентів.

Відповідно до пункту 1.2 глави 1 Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.10 №481 (зі змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України №378 від 19.06.14) емітент – банк-резидент, що здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов’язання з їх погашення.

Пунктом 1.4. глави 1 Положення про електронні гроші в Україні встановлено, що випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки.

Згідно пункту 2.1. глави 2 Положення про електронні гроші в Україні емітенти мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях.

Пунктом 2.2. глави 2 Положення про електронні гроші в Україні встановлено, що емітент зобов’язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала:

  • суми отриманих ним від користувачів та агентів (крім агента з поповнення) готівкових або безготівкових коштів та
  • суми отриманих агентом з поповнення готівкових коштів, які мають бути перераховані емітенту.

Відповідно до пункту 2.4. глави 2 Положення про електронні гроші в Україні емітент зобов’язаний визначати суму електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, з урахуванням таких вимог:

  • сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може поповнюватися, не повинна перевищувати 4000 гривень;
  • сума електронних грошей на електронному пристрої, який може поповнюватися, не повинна перевищувати 14000 гривень.

Користувачі мають право використовувати електронні гроші для здійснення розрахунків за допомогою електронного пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні користувача в сумі до 62 000 гривень протягом календарного року. До розрахунку цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом календарного року.

Згідно пункту 3.3. глави 3 Положення про електронні гроші в Україні користувачі – фізичні особи мають право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам – фізичним особам. Користувачі – фізичні особи мають право переказувати електронні гроші іншим користувачам – фізичним особам з використанням наперед оплачених карток у сумі до 500 гривень на день та не більше 4 000 гривень протягом одного місяця.

Користувачі – суб’єкти господарювання мають право отримувати електронні гроші виключно в обмін на безготівкові кошти. Користувачі – суб’єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші лише для здійснення оплати товарів.

Пунктом 3.5. глави 3 Положення про електронні гроші в Україні передбачено, що агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків.

Банк, який є членом/учасником платіжної системи, має право приймати від користувачів електронні гроші, випущені іншими членами/учасниками цієї платіжної системи, які містяться на наперед оплачених картках або до яких дають доступ наперед оплачені картки, в обмін на готівкові кошти та проводити розрахунки за операціями, що здійснені з цими картками.

Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів – фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів – суб’єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти. Емітент та/або агент з розрахунків має право приймати електронні гроші з використанням наперед оплаченої картки, яка належить фізичній особі, в обмін на готівкові кошти через платіжний пристрій у сумі до 500 гривень на день та не більше 4 000 гривень протягом одного місяця.

Відповідно до пункту 4.1. глави 4 Положення про електронні гроші в Україні емітент зобов’язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред’явника.

Пунктом 6.1. глави 6 Положення про електронні гроші в Україні встановлено, що банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей (далі – заявник), зобов’язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей в Україні.

Банк, що є членом/учасником платіжної системи і внесений Національним банком до Реєстру та має намір здійснювати випуск електронних грошей на території України з використанням цієї платіжної системи (далі – заявник – член/учасник платіжної системи), зобов’язаний узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей до здійснення випуску електронних грошей.

Згідно пункту 6.2. глави 6 Положення про електронні гроші в Україні заявник для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку такі документи:

1) заяву про узгодження правил використання електронних грошей за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

2) підписані головою правління/ради директорів (далі – керівник) та прошиті правила використання електронних грошей, які мають містити положення про:

порядок здійснення операцій між емітентом, оператором, агентами, користувачами та торговцями, який має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

організацію контролю за фінансовими і технічними ризиками під час використання електронних грошей;

систему безпеки і захисту інформації та розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів під час використання електронних грошей;

заходи із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до законодавства України (у тому числі щодо виявлення та зупинення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій);

3) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків із використанням електронних грошей, підписану керівником;

4) зразки договорів, які укладатимуться з користувачами.

Відповідно до пункту 6.4. глави 6 Положення про електронні гроші в Україні Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про узгодження або відмову в узгодженні правил використання електронних грошей у строк до 60 днів із дня подання заявником/заявником – членом/учасником платіжної системи до Національного банку документів згідно з пунктами 2 і 3 цієї глави.

Згідно пункту 6.5. глави 6 Положення про електронні гроші в Україні Національний банк зобов’язаний письмово повідомити заявника/заявника – члена/учасника платіжної системи про прийняте рішення.

Національний банк надає заявникові/заявникові – члену/учаснику платіжної системи документ про узгодження правил використання електронних грошей.

Відповідно до пункту 6.6. глави 6 Положення про електронні гроші в Україні Національний банк розміщує інформацію про узгодження правил використання електронних грошей на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

У свою чергу, згідно пункту 6.7. глави 6 Положення про електронні гроші в Україні Національний банк зобов’язаний відмовити в узгодженні правил використання електронних грошей за таких підстав:

подання неповного переліку документів, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї глави, або якщо ці документи не відповідають вимогам цього Положення;

надання недостовірної інформації;

якщо в правилах використання електронних грошей не передбачено порядок здійснення належного контролю за фінансовими або технічними ризиками;

віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Пунктом 6.8. глави 6 Положення про електронні гроші в Україні передбачено, що банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей, зобов’язаний подати на узгодження до Національного банку зміни до правил використання електронних грошей не пізніше ніж через десять календарних днів з дати їх унесення.

Національний банк у строк, передбачений пунктом 4 цієї глави, надає заявникові/заявникові – члену/учаснику платіжної системи документ про узгодження або про відмову в узгодженні змін до правил використання електронних грошей.

Відповідно до пункту 6.9. глави 6 Положення про електронні гроші в Україні банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей/зміни до них, зобов’язаний протягом десяти календарних днів з дня узгодження цих правил/змін до них оприлюднити цю інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

2017-10-27T17:02:38+00:00 Аналiтика|

Залишити коментар