Про порушення порядку відібрання слідством зразків для проведення експертизи

 

Порушення порядку відібрання слідством зразків для проведення експертизи є підставою для визнання доказів у кримінальному процесі недопустимими.

Так, підставою для проведення експертизи відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов’язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об’єкти, що підлягають дослідженню.

До експертної установи (експерту) надаються документ про призначення експертизи (залучення експерта), об’єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, – матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, об’єкти та зразки для порівняльного дослідження, мають бути відібрані слідчим, прокурором, стороною кримінального провадження та надані судовому експерту.

Частиною 1 статті 245 КПК України передбачено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

При цьому, порядок відібрання зразків з речей і документів, у відповідності до ч. 2 ст. 245 КПК України встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 – 166 КПК України).

Речовими доказами, у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи у відповідності до ч. 1 ст. 99 КПК України, можуть бути речовими доказами за умови наявності у них відомостей визначених ч.1 ст. 98 КПК України.

Таким чином, відбираючи на експертне дослідження для проведення судово-хімічної експертизи речі (наприклад, змиви зі зразками речовини), а для проведення фоноскопічної експертизи документи (наприклад, матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації), сторона кримінального провадження у зв’язку з необхідністю відібрання зразків з речей і документів, має діяти в порядку, передбаченому частиною 2 ст. 245 КПК України, згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 – 166 КПК України).

Статтями 160 – 166 КПК України, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів (Глава 15 КПК України), регламентований тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Однак, практика дотримання порядку відібрання зразків для експертного дослідження, передбаченого частиною 2 ст. 245 КПК України (відібрання зразків з речей та документів) на підставі ухвали слідчого судді, суду, органами досудового розслідування свідомо ігнорується, а процесуальна дія у вигляді такого відібрання здійснюється шляхом найменшого супротиву.

Ігнорування слідством законодавчо визначеного порядку відібрання зразків для проведення експертизи, у відповідності до ч. 1 ст. 87 КПК України, дає досить непогані шанси стороні захисту, у судовому порядку, визнати результати такої експертизи недопустимим доказом, оскільки зразки для такої експертизи, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Враховуючи зазначене, висновок експерта за результатами проведення судово-хімічної, дактилоскопічної, почеркознавчої, фоноскопічної експертизи тощо, внаслідок відсутності ухвали суду, постановленої в порядку ст. 160-166 КПК України, є недопустимим доказом з огляду на істотні порушення, допущені стороною обвинувачення при його отриманні.

2017-07-03T17:59:15+00:00 Аналiтика|

Залишити коментар